Musikalsk Teambuilding

MUSIKALSK TEAMBUILDING

Jeg bruger musikken som middel til at skabe kreative rammer for teambuilding og udviklingsprocesser.
Inspiration og motivation er vigtige skridt for at opnå et mål. Jeg kan – gennem musikken – kick-starte en udviklingsproces, der kan bygge bro til målet, så ord kan blive til handling.

IMG_0195

VÆRDISANG – WORKSHOP
Hvor finder man værdierne i din organisation?
I en mappe i reolen, på hjemmesiden, i skuffen?
Hvordan er værdierne forankret i organisationen?
Jeg tilbyder en workshop, hvor organisationens værdier kan komme til at leve og blive forankret på en krea-tiv måde. 

PROCESSER – FOR FULD MUSIK
Musikken er mit middel til at booste og igangsætte forskellige processer i organisationen elle teamet.
Det kunne fx handle om forandring, udvikling, kommunikation, fusion, samarbejde, arbejdsmiljø mv.
Musik og sang kan frigøre “glædeshormonet” Dopamin og “relationshormonet” Oxytocin, og det er netop dette fokus, jeg stiller skarpt på i processerne.
Jeg tager udgangspunkt i virksomhedens mål og ønsker og tilrettelægger individuelle og målrettede forløb, som kan sætte gang i processen på en kreativ måde.