MUSIKALSK INDSPIL

MUSIKALSK INDSPIL

Jeg spiller op – for at gøre andre gode!

Jeg bruger musikken som middel til at skabe kreative rammer for teambuilding og udviklingsprocesser. Musik og sang kan frigøre “glædeshormonet” Dopamin og “relationshormonet” Oxytocin, og det er netop dette fokus, jeg stiller skarpt på, når jeg kommer med et musikalsk indspil.

Fælles oplevelser i nye rammer kan forbedre kulturen og samværet i organisationen eller teamet. Ved at synge sammen og arbejde kreativt med sang og musik kan man styrke fællesskabsfølelsen og arbejdsmiljøet.
Inspiration og motivation er vigtige skridt for at opnå et mål. Jeg kan – gennem musikken – kick-starte en udviklingsproces, der kan bygge bro til målet, så ord kan blive til handling.

Min alsidige baggrund kan stimulere mange forskellige processer. Jeg kombinerer mine mange erfaringer som konsulent, leder, træner, lærer, sanger og musiker i udformningen af kreative, innovative og musikalske teambuildingprocesser. I min karriere som leder, lærer og træner kender jeg til udfordringerne med at opbygge et stærkt team. Jeg har som konsulent arbejdet med sportsforbund og topatleter på deres vej mod OL, VM og EM, og kender således til, hvad der skal til, når man vil vinde en guldmedalje. Jeg har som musikalsk playmaker i erhvervslivet erfaret, at musik og fællessang kan være med til igangsætte udviklingsprocesser med engagement og energi.

 

Følg mine aktiviteter på Facebook…
facebook - logo